Bu derste öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu ele alınacaktır. Sonra Türkiye ekonomi tarihi ortak özelliklerine göre belli dönemlere ayrılarak incelenecektir. Bu dönemlerde Türkiye ekonomisinde ekonomi politikalarındaki değişiklikler değerlendirilecek; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişimi ile çalışma koşulları, emeğin durumu, dış ticaret, büyüme ve bölüşüm konuları tartışılacaktır.