Dersin amacı:

 

Osmanlı Türkçesi ve Arap harfli eski alfabeyi tanıtmak,

Osmanlı Türkçesi içerisinde yer alan Arapça ve Farsça unsurların temel dil bilgisi yapılarını öğretmek, 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl Osmanlı Türkçesi ile basılmış kitap ve gazetelerden, el yazısı ile oluşturulmuş arşiv belgelerinden örnek Osmanlıca metinlerin transkript ve analizini yapmak.

 

 

Dersin içeriği:

 

Bu derste ilk olarak Osmanlı alfabesi tanıtılarak, harf grupları ve harflerin bitişmeleri, transkripsiyon harfleri, yardımcı harfler, sayılar, günler, aylar vb. temel konular hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Osmanlı Türkçesini okuyabilmek için gerekli olan başlangıç düzeyindeki Arapça ve Farsça dilbilgisi kurallarına yer verilecektir. Matbu ve rika Osmanlı Türkçesi okuma yetisini geliştirebilmek amacıyla, ilerleyen haftalarda pratiğe ağırlık verilecek ve Osmanlı dönemine ait dergi ve gazeteler ile arşiv belgeleri üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Okunacak belge ve metinler son dönem Osmanlı sosyal ve ekonomik hayatına dair önemli olaylardan seçilecek, bu şekilde katılımcıların  Osmanlı Türkçesi ile birlikte dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri hakkında da bilgi kazanmasına çalışılacaktır.