Bu derste, son iki yüzyıllık Osmanlı-Türkiye tarihini inceleyeceğiz. Bunu, olaylardan ve kişilerden ziyade toplumsal, ekonomik ve siyasal süreçlere/dinamiklere/mücadelelere odaklanarak yapmaya çalışacağız. Dersimizin bir diğer önemli amacı, Osmanlı-Türkiye içindeki bu tarihsel süreçleri Dünya tarihinin birer parçası olarak ele almak, öyle tartışmaktır. Başka bir deyişle, Osmanlı-Türkiye tarihini Dünya tarihi içinde analiz edeceğiz. Bu analizi de dünya tarihi, imparatorluk, kapitalizm, emperyalizm, milliyetçilik, etnisite mühendisliği, cumhuriyet, sınıf mücadelesi, Soğuk Savaş gibi kavram ve olgular etrafında yapacağız.  

Derste kullanacağımız temel kaynak, Gökçen Alpkaya ve Faruk Alpkaya’nın birlikte yazdığı şu kitaptır: 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2004). Kitabı Faruk Alpkaya’nın academia sayfasından indirebilirsiniz: https://asiatravel365.academia.edu/farukalpkaya .