TURKISTIK

Einführung in die Kulturen des Osmanischen Reichs und der Türkei

WiSe 2020/2021

İnci Öykü Yener-Roderburg

inci.yener-roderburg@uni-due.de

 

Ders Gün, Saat ve Yeri:          Cuma, 08:00 – 10:00,        @ Zoom

Görüşme Gün, Saat ve Yeri:  Email  üzerinden Zoom da görüşme.

 

Ders Tanımı

Bu ders Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti kültürlerine giriş dersidir. Dersle amaçlanan, 18. yüzyılın ortalarından 2000’li yıllara kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği sosyal ve kültürel gelişmelere ışık tutmaktır. Bu derste her hafta kronolojik olarak değinilen dönemde öne çıkmış olan etnisite, cinsiyet, çok kültürlülük, kent, sinema, müzik, sanat, basın, anadil gibi konular ele alınacaktır.

Öğrencilerden derslere belirtilen haftalık okumaları* yapmış ve haftalık olarak verilen kelimeleri** öğrenmiş olarak gelmeleri beklenmektedir.

 

Dersin öğrenme kazanımları:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;

1.       Son Osmanlı döneminden 2000’li yılların Türkiye’sine uzanan zaman diliminde Osmanlı İmparatorluğu’na ve Türkiye’ye biçim veren kompleks dinamiklerin tomplumdaki sosyal ve kültürel yansımaları üzerindeki bilgileri artacak,

2.       Osmanlı ve Türkiye tarihine salt tarih perspektifinden değil, disiplinler arası bir yaklaşım geliştirebilecek,

3.       Üzerinde durulan dönem için sosyal ve kültürel gelişmelere eleştirel bir biçimde bakabilme yetileri gelişecek.

 

*Haftalık okumalara dersin Moodle sayfasından ulaşabilirsiniz.

**Haftalık kelimeler her ders sonunda takip eden hafta dersi için verilecektir.