In dit college draait alles om het schrijven. Er wordt grote inzet van de deelnemers verwacht bij het schrijven van allerlei soorten teksten. De deelnemers krijgen via moodle verschillende schrijfopdrachten die ze eerst zelfstandig moeten uitvoeren en daarna met andere deelnemers online kunnen bespreken. Hulpmiddelen bij deze cursus vormen bovendien een schrijfcorrectiemodel en het portfolio. De cursus is bedoeld voor studenten met een degelijke basiskennis van het Nederlands.