In dit college draait alles om het schrijven. Er wordt grote inzet van de deelnemers verwacht bij het schrijven van allerlei soorten teksten. De deelnemers krijgen via moodle verschillende schrijfopdrachten die ze eerst zelfstandig moeten uitvoeren en daarna met andere deelnemers online kunnen bespreken. Hulpmiddelen bij deze cursus vormen bovendien een schrijfcorrectiemodel en het portfolio. De cursus is bedoeld voor studenten met een degelijke basiskennis van het Nederlands.


In dit college draait alles om het schrijven. Er wordt grote inzet van de deelnemers verwacht bij het schrijven van allerlei soorten teksten. Vooral wordt in het college aandacht besteed aan het schrijven van brieven en aan het schrijven van langere teksten. De deelnemers krijgen via moodle verschillende schrijfopdrachten die ze eerst zelfstandig moeten uitvoeren en daarna met andere deelnemers online kunnen bespreken. Hulpmiddelen bij deze cursus vormen een schrijfcorrectiemodel en het portfolio. De cursus is bedoeld voor masterstudenten.


Dieser Kurs richtet sich in erster Linie an Studierende der Studiengänge 2-Fach-BA Geisteswissenschaften und Kulturwirt, ohne Vorkenntnisse des Niederländischen. Dieser Kurs vermittelt Grundkenntnisse der niederländischen Sprache (Grammatik, Wortschatz) und gehört zum Intensivsprachkurs Niederländisch I (Gruppe B).

Textgrundlage: Start.nl – deel 1. Uitgeverij Coutinho. Bussum, 2016. Zu beziehen über: Klett Verlag. ISBN 978 90 469 0335 3.  25,99 €